Navigasjon:
Info
Om DJF
Nytt fra Fagrådet
Dalevågen
Leirduebana
Dalestølen
Fiske i Daleelva
Fangststatestikk
Fangstmelding
Infoarkiv
Bildearkiv
www.vikinghuset.no

Kontakt:
Dale Jakt og Fiskarlag
P.B 30
5721 Dalekvam

Org.nr: 981 091 736

E-Post: djf@djf.no
Dalevågen:
25.08.03 - Reglar for fiske i Dalevågen.

Fiske ved utløpet av Daleelva frå land.

I den tida Daleelva er åpent for fiske, kan det fiskast med stang frå land inn til grense elv/sjø (elvemunningen). Fisketida for Daleelva er 1/7 - 30/9.

I fredningstiden for Daleelva er det ikke tillatt å fiske frå land nærmare grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.

Dorging med stong og håndsnøre i Dalevågen.
Dorging med stang og håndsnøre frå båt er tillatt heile året. Det er ikke tillatt å fiske frå båt nærmare grense elv/sjø enn hundre meter.

Fiske med oter i Dalevågen.
Fiske med oter er tillatt i tida 01.09 - 28.02. Det er ikke tillatt å otre nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.

Det er totalforbud mot fiske med garn i Dalevågen (innanfor holmen).
Dette er regler utarbeidet av fylkesmannen i Hordaland og Direktoratet for naturforvaltning.

Sjå plakaten ved sida av når det gjeld fangst av merka laks.

Ha en god fisketur.
 
Design by [ Detekt Studios ]