Navigasjon:
Info
Om DJF
Nytt fra Fagrådet
Dalevågen
Leirduebana
Dalestølen
Fiske i Daleelva
Fangststatestikk
Fangstmelding
Infoarkiv
Bildearkiv
www.vikinghuset.no

Kontakt:
Dale Jakt og Fiskarlag
P.B 30
5721 Dalekvam

Org.nr: 981 091 736

E-Post: djf@djf.no
Leirduebana:
Jegerprøvekurs


VM-leirdueskyting
DJF 2008

Junior(t.o.m. 17år)   Deltakere på stevnet
Foto Harald Lyngmo

Deltakere på stevnet Glade vinnarar.
Foto Harald Lyngmo

Deltakere på stevnet
Foto Harald Lyngmo

Deltakere på stevnet
Foto Harald Lyngmo
1. Mads Ulveseth 17 treff
2. Even Tviterås 14 treff
3. Emil Hesjedal 10 treff
4. Erik Tveiterås 9 treff
5. Lars Indrebø 6 treff
   
Senior (t.o.m. 59 år)  
1. Idar Tveiterås 20 treff
2. Terje Danielsen   17 treff
3. Ørjan Tveit 16 treff
4 .Tore Ulveseth 15 treff
5. Ole J. Fossmark 15 treff
6. Oddbjørn Hesjedal 15 treff
7. Geir Magne Ulveseth 13 treff
8. Jon Stig Hesjedal  12 treff
9. Helge Boge 11 treff
10. Harald Lyngmo 8 treff
   
Veteran  
1. Gunnar Ulveseth 11 treff
 

Dale Jakt og Fiskarlag driv eigen leirduebane i Nordalen på Dale, sjå kart under fiske i Daleelva. Her vert det arrangert treningskveldar kvar tirsdag kl 1800 - 2000 i tidsrommet mai - september.

Pris pr. serie er kr 75,- for vaksen og kr 55,- for junior.


Den praktiske delen av jegerprøven vert gjennomført på banen i Nordalen.

Det vert også arrangert stevner i jegertrap.

Har du spørsmål som gjeld leirduebanen, ta kontakt med Jaktutvalet ved
Harald Lyngmo på telefon 56 59 65 17.
 
Design by [ Detekt Studios ]